Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi - Vikipedi

Bu sebeple donatanların klas belgesinin üçüncü kişilere ibrazına getirilecek herhangi bir sınırlamayı kabul edebilmeleri de söz konusu olamaz126. Alman Federal Mahkemesinin eskiden (tamamlayıcı yorum görüşünü110 benimsemeden önce) kullandığı bir formülle, “alacaklıya o derecede yakın bazı kişiler söz konusu olmalıdır ki, alacaklı, bunların güvenliğinin sağlanması için, borçludan en az kendisine (bizzat alacaklıya) karşı gösterdiği özen ölçüsünde özenli ve dikkatli davranmasını beklemekte, buna güvenmekte haklı sayılabilmelidir.”111,112 109 Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukukuna Giriş,§ 2, N.35, sh.22. 110 Alman Federal Mahkemesi 1959 yılında verdiği kararla, üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşmede BGB § 328’de düzenlenen üçüncü kişi yararına sözleşmenin söz konusu olmayacağını kabul etmiş ve üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşmenin hukukî temelinin sözleşmenin tamamlanması (tamamlayıcı yorum) olduğuna karar vermiştir. Federal Mahkeme, satıcı ile alıcı arasındaki bilirkişi sözleşmesinin, alıcı için koruyucu etki taşıdığını kabul eder. Satıcı raporda evin mümkün olduğu kadar iyi durumda gösterilmesini ve yüksek bir değer belirlenmesini isterken, alıcı evin gerçek durumunu öğrenmek ve evi düşük bedelle satın almak arzusundadır. Çünkü Federal Mahkemeye göre, raporda yazılı bilginin yanlış olmasına raporun hazırlanmasını talep eden kişinin kusuru sebep olsa da, verilen bilgiye güven, bilirkişinin kendisiyle sözleşme yaptığı tarafa sorumlu olmasından bağımsız olarak önem taşır. Bu görüşe göre, sözleşmede boşluk, sadece tarafların bir konuyu düzenlemedikleri zaman değil, ayrıca boş bırakılan nokta nedeniyle sözleşmenin amacına ya hiç, ya da tarafların istedikleri biçimde ulaşılamaması durumunda da söz konusudur.

Teknik Direktör Fatih Terim tarafından, 9 milyon euroyu bulan yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferi askıya alınacağı iddia edilen 28 yaşındaki yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı kulüpten teklif almadığını açıkladı. Yalçın Kayan çıkan oyuncu, David Tijanic giren oyuncu. On ay sonra evin çatısında nemden kaynaklanan önemli zararların doğması karşısında alıcı, evin durumunun doğru belirlenmemiş olduğuna dayanarak, ortaya çıkan zararın tazminini bilirkişiden talep eder. Alıcı, bilirkişinin raporunu hazırlarken evin çatısında önemli bir ayıp bulunduğu halde bunu raporuna yazmadığını, bu kusuru bilse idi evi satın almayacak olduğunu ileri sürer. Federal Mahkeme, korunan üçüncü kişinin, zarar verenin (bilgi verenin) sözleşme ilişkisi içinde bulunduğu karşı sözleşeninden daha geniş haklara sahip olamayacağı ilkesini benimsemiş olmakla birlikte, “çatı katı” kararında bu ilkeye sözleşmenin yorumu yoluyla bir istisna getirmiştir. Gerçekten de bir sözleşmenin ifası nedeniyle zarar gören her kişinin, sözleşmenin üçüncü kişiyi koruyucu etkisi kapsamında korunması, kanunun haksız fiil sorumluluğu ile sözleşmesel sorumluluk arasında çizmiş olduğu sınırın belirsizleşmesine yol açacak ve genel bir (sözleşme dışı) sorumluluk hükmü tesis edilmiş olacaktır107.

galatasaray qatar sponsor Bu ihlâl zarara yol açmış bulunmalıdır. Taraf olmadığı, bununla birlikte sözleşmenin tarafları ile belli bir yakınlık ilişkisi içinde bulunan ve sözleşmenin ihlâl edilmesi dolayısıyla zarar gören üçüncü kişilerin zararının, sözleşme hükümleri esas alınarak borçludan tazmin edilmesini kabul eden görüşün hukukî temeli tartışmalıdır105. Uzman sorumluluğunun kabul edildiği hallerle kıyaslandığında, gemi tasnif kuruluşlarının düzenlediği klas belgesiyle (sertifikasıyla) temas halinde bulunan kişilerin sayısının çok daha fazla olduğu görülmektedir: klas belgesi donatan ile sözleşme ilişkisine giren sigortacılar, çartererler, bankalar, taşıyanlar, yük sahipleri tarafından dikkate alınmaktadır; ayrıca SOLAS gibi uluslararası sözleşmeler uyarınca güvenlik standartlarını kamu yararı dolayısıyla araştırmakla yükümlü olan Devletlerin bu görevi kamu kurumu niteliğinde olmayan özel kuruluşlara devretme imkânı sebebiyle Devletler de belli işlevleri bakımından klas sertifikasını göz önünde tutmaktadırlar124. A.B.D’nde de mahkemeler sigortacıların gemi tasnif kuruluşundan talepte bulunmasına “aksi halde tasnif kuruluşlarının güvenlik örgütü olmaktan çıkıp sigortacı konumuna gelecekleri” gerekçesiyle izin vermemişlerdir129. Gemi tasnif kuruluşlarının sorumlu tutulması donatanın bu sorumluluğundan kurtulması anlamına gelebilecektir.

Mukayeseli Hukukta Gemi Tasnif Kuruluşlarının Bilgi Vermeden Dolayı Sorumluluğu 111 bir sınırlama yapılmaksızın verilmektedir. Üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşmeden kaynaklanan edimin borçlusu, yani bu sözleşmeden doğan koruyucu yükümlülükleri ihlâl etmesinden dolayı kendisinden tazminat talep edilebilecek olan borçlu, sözleşme ilişkisi sırasında, o sözleşmenin koruyucu etkisi altında olacak kişileri önceden öngörebilmelidir. A Spor'dan canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de olacak. Daha ender olan bir koleksiyon yahut kısım, yaygın olandan daha kıymetli olacak. 15.00’e kadar oylarını kullanmak zorunda olan sarı-kırmızılı üyeler, Galatasaray Lisesi’ne girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Galatasaray genellikle genç oyuncuları kadrosuna kattı ve yaş ortalamasını düşürdü. Eski ve yaşlı yıldızlarının yanına genç ve maliyeti düşük oyuncuları monte ederek ligde tutunmaya çalışan Fenerbahçe ve Galatasaray 1978-79 sezonunda bu defa ligin son iki sırasında yer alarak küme düşme yazgısıyla karşı karşıya kaldılar. Galatasaray Şampiyon Olabilir mi? GLASGOW RANGERS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Rangers Galatasaray Şifresiz Kanalda Mı? 104 Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - 2009/1 Amasya lediği belgelerde “sadece sözleşenine karşı sorumlu olacağına dair” açıklama bulunmakta ise, hukuki işlem iradesinin bulunmadığı, bilgi veren açısından herhangi bir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde anlaşılmaktadır102. 110 Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - 2009/1 Amasya tasnif kuruluşlarının akdettiği sözleşmelerin koruyucu etkisinin bu sözleşmelere taraf olmayan üçüncü kişilere teşmil edilip edilemeyeceği hususunda Alman hukukunda şu gözlemler yapılmaktadır: (a) Gemi tasnif kuruluşlarının faaliyetleri ile uzman kişilerin sorumluluğuna ilişkin ilkelerin ortaya çıkmasına vesile olan faaliyetler aynı mahiyette değildir123.

Diğer Yazılar